Các chương trình
  Đăng nhập
Đảm bảo nhập học mà không mất một năm
Semester programs
Đảm bảo nhập học mà không mất một năm
Czech Republic
Czech
250 hours

Chương trình bao gồm 250 giờ giảng dạy bằng tiếng Séc.

Chọn biểu giá

Don't waste a year, get in right away

Một chương trình đào tạo độc đáo và đảm bảo được nhận vào một trường đại học tư ở Châu Âu. Nhận một chuyên ngành được săn đón tại một trường đại học danh tiếng của Séc mà không mất một năm.

Con đường ngắn đến ước mơ

Tháng 6: tốt nghiệp đại học hoặc trung học Tháng 7: bạn đến Cộng hòa Séc để tham gia khóa học tiếng Séc chuyên sâu Tháng 9: đảm bảo được nhận vào trường đại học tư thục được lựa chọn ở Cộng hòa Séc Tháng 10: bắt đầu các lớp học tại trường đại học của bạn

Chương trình “Đảm bảo trúng tuyển không mất một năm” là:

 • Khóa học ngắn hạn chuyên sâu bằng tiếng Séc: 250 giờ học;

 • Đảm bảo được nhận vào một trường đại học tư thục ở Cộng hòa Séc (cử nhân, thạc sĩ) ngay sau khi kết thúc khóa học ngôn ngữ;

 • Có khả năng chuyển tiếp sang năm thứ 2 đại học công lập sau năm đầu tiên học tại trường đại học tư thục mà vẫn duy trì chuyên ngành;

 • Hỗ trợ nộp hồ sơ vào trường đại học công lập sau năm học đầu tiên;

 • Hỗ trợ chuẩn bị nhập học vào một trường đại học công lập;

 • Giáo dục tại trường đại học bắt đầu ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông hoặc đại học - không lãng phí một năm đào tạo;

 • Công chứng các văn bản giáo dục.

Tiêu chuẩn

2.390,00 €

Czech Republic
Czech
250 hours
 • Nhập học ngay sau giờ học

 • Học tại các trường đại học danh tiếng


Payment types
50/50

Bạn trả tiền cho chương trình trong hai giai đoạn. 50% chi phí – sau khi ký hợp đồng và 50% – khi đến nước này, trong vòng 3 ngày sau khi bắt đầu đào tạo (chi phí của chương trình vẫn không thay đổi).

Payment

Bạn phải trả toàn bộ chi phí của chương trình khi ký kết hợp đồng (trong trường hợp này bạn được giảm giá 5% từ chi phí của chương trình).

Installment

Khi ký hợp đồng, bạn phải trả phí đăng ký là 864 euro. Phần còn lại của số tiền được trả góp hàng tháng.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.