Các chương trình
    Đăng nhập

trường đại học

Đại học Thiết kế Mới St. Pölten

Đại học Thiết kế Mới St. Pölten

St. Pölten, Austria
Riêng tư

Trung tâm quốc tế về giáo dục chất lượng về thiết kế, công nghệ và kinh doanh. Nó đào tạo những nhà tư tưởng sáng tạo, những người thiết kế cho tương lai.

info@gostudy.eu

+420 296 184 033


G S A EDUCATION SUPPORT SERVICES LLC 2024. All Rights Reserved.