Các chương trình
    Đăng nhập

Chương trình

Năm thành lập
Giáo dục toàn thời gian

Khóa học một năm "Prime"

Các môn học: Computer science, Life sciences, Arts, Business & economics, Psychology, Education, Clinical & health, Law, Engineering, Clinical & health, Humanities, Physical sciences, Social sciences, Physical sciences, Humanities

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic, Brno


Bạn sẽ nhận được:

Accomodation includedPersonalised service and student supportMedical insurance policy

from 8146€ /course

Chi tiết chương trình
Năm thành lập
Giáo dục toàn thời gian

Vào các trường đại học sáng tạo

Các môn học: Arts

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic, Prague


Bạn sẽ nhận được:

Additional preparation for ARTS examsStudent VISA with work permitUniversity admission support
Năm thành lập
Giáo dục toàn thời gian

Chuẩn bị nhập học vào trường y bao gồm:

Các môn học: Clinical & health

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic, Prague


Bạn sẽ nhận được:

Preparing for admission tests in biology, chemistry and physicsStudent VISA with work permitUniversity admission support
Năm thành lập
Giáo dục toàn thời gian

Nhập học vào Đại học Charles

Các môn học: Social sciences, Law, Humanities

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic, Prague


Bạn sẽ nhận được:

Study of social sciences and Czech historyAdditional preparation for entrance examsStudent VISA with work permitUniversity admission support
Năm thành lập
Trực tuyến

Chuyên sâu +

Các môn học: Business & economics, Psychology, Physical sciences, Education, Clinical & health, Life sciences, Law, Computer science, Social sciences, Humanities, Arts, Engineering, Physical sciences, Clinical & health, Humanities

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic


Bạn sẽ nhận được:

Course by native speakersAdvantageous offer for distance learning of Czech languageConvenient lesson schedule
Năm thành lập
Giáo dục toàn thời gian

Chuẩn bị nhập học vào trường đại học kinh tế danh tiếng nhất Cộng hòa Séc bao gồm:

Các môn học: Business & economics, Social sciences

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic, Prague


Bạn sẽ nhận được:

Intensive preparation for exams in mathematics and EnglishStudent VISA with work permitUniversity admission support
Năm thành lập
Giáo dục toàn thời gian

Xét tuyển vào Đại học Kỹ thuật Séc

Các môn học: Computer science, Physical sciences, Engineering

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic, Prague


Bạn sẽ nhận được:

University admission supportPreparation in mathematics, physics and technical terminologyStudent VISA with work permit

Hiển thị tất cả

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.