Các chương trình
    Đăng nhập

Chương trình

Năm thành lập
kết hợp

Khóa học Hàng năm Trực tuyến + Prague. Tiêu chuẩn

Các môn học: Business & economics, Psychology, Physical sciences, Education, Clinical & health, Life sciences, Law, Computer science, Social sciences, Humanities, Arts, Engineering, Physical sciences, Clinical & health, Humanities

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic, Prague


Bạn sẽ nhận được:

Comprehensive enrolment support, assistance with documentsAdvice on applying to universities in the Czech Republic

4573€ /year

Chi tiết chương trình
Năm thành lập
Giáo dục toàn thời gian

Khóa học một năm "Prime"

Các môn học: Computer science, Life sciences, Arts, Business & economics, Psychology, Education, Clinical & health, Law, Engineering, Clinical & health, Humanities, Physical sciences, Social sciences, Physical sciences, Humanities

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic, Brno


Bạn sẽ nhận được:

Accomodation includedPersonalised service and student supportMedical insurance policy

from 8146€ /year

Chi tiết chương trình
Năm thành lập
Giáo dục toàn thời gian

Vào các trường đại học sáng tạo

Các môn học: Arts

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic, Prague


Bạn sẽ nhận được:

University admission supportStudent VISA with work permitAdditional preparation for ARTS exams

from 677€ /month

Chi tiết chương trình
Năm thành lập
Giáo dục toàn thời gian

Chuẩn bị nhập học vào trường y bao gồm:

Các môn học: Clinical & health

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic, Prague


Bạn sẽ nhận được:

University admission supportStudent VISA with work permitPreparing for admission tests in biology, chemistry and physics

from 639€ /month

Chi tiết chương trình
Năm thành lập
Giáo dục toàn thời gian

Chương trình đào tạo toàn diện

Các môn học: Business & economics, Clinical & health, Humanities, Psychology, Education, Clinical & health, Law, Life sciences, Computer science, Humanities, Physical sciences, Social sciences, Physical sciences, Arts, Engineering

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic, Brno


Bạn sẽ nhận được:

Specialised additional preparation in subjectsPreparation for nostrification exams

from 523€ /month

Chi tiết chương trình
Năm thành lập
Giáo dục toàn thời gian

Nhập học vào Đại học Charles

Các môn học: Social sciences, Law, Humanities

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic, Prague


Bạn sẽ nhận được:

Student VISA with work permitAdditional preparation for entrance examsStudy of social sciences and Czech historyUniversity admission support

from 639€ /month

Chi tiết chương trình
Năm thành lập
Trực tuyến

Chuyên sâu +

Các môn học: Business & economics, Psychology, Physical sciences, Education, Clinical & health, Life sciences, Law, Computer science, Social sciences, Humanities, Arts, Engineering, Physical sciences, Clinical & health, Humanities

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic


Bạn sẽ nhận được:

Advantageous offer for distance learning of Czech languageConvenient lesson scheduleCourse by native speakers
Năm thành lập
Giáo dục toàn thời gian

Chuẩn bị nhập học vào trường đại học kinh tế danh tiếng nhất Cộng hòa Séc bao gồm:

Các môn học: Business & economics, Social sciences

Học ngôn ngữ: Czech

Vị trí: Czech Republic, Prague


Bạn sẽ nhận được:

University admission supportStudent VISA with work permitIntensive preparation for exams in mathematics and English

from 639€ /month

Chi tiết chương trình

Hiển thị tất cả

info@gostudy.eu

+420 296 184 033


G S A EDUCATION SUPPORT SERVICES LLC 2024. All Rights Reserved.