Các chương trình
  Đăng nhập

Đào tạo bằng tiếng Anh tại UEB

Victoriia Soloveva

7 tháng 8, 2023

#GIÁO DỤC

kiến thức

post img

Đào tạo bằng tiếng Anh tại trường Kinh tế Cao Cấp ở Praha với chi phí 3.800 euro mỗi năm.

Cử nhân

 • Economics

 • International Business

 • Bachelor of Business Administration

Chương trình cử nhân được đào tạo trong 3 năm.

Thạc sĩ

 • Finance and Accounting

 • Economics of Globalisation and European Integration

 • International and Diplomatic Studies

 • International Business – Central European Business Realities

 • CEMS/International Management

 • Quantitative Economic Analysis

 • Information Systems Management

Chương trình thạc sĩ được đào tạo trong 2 năm.

 • Bạn có thể chuẩn bị cho việc nhập học miễn phí bằng tiếng Séc theo chương trình "Nhập học vào UEB".

Những bài viết liên quan

kiến thức

#GIÁO DỤCĐại học kỹ thuật ở OstravaĐại học kỹ thuật ở Ostrava

Victoriia Soloveva

3 tháng 8, 2023

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.