Các chương trình
    Đăng nhập

5 tín chỉ về vật lý: hệ thống tín chỉ ECTS hoạt động như thế nào trong các trường đại học châu Âu?

Trung tâm Giáo dục GoStudy

8 tháng 8, 2023

#GIÁO DỤC

kiến thức

post img

Ở châu Âu, điểm số cũng không đóng vai trò then chốt nếu sinh viên không mong muốn nhận học bổng. Tuy nhiên, để chuyển sang năm học tiếp theo, việc vượt qua tất cả các kỳ thi cần thiết là chưa đủ – bạn còn cần phải đạt được số điểm yêu cầu – tín chỉ (credits). "Tín chỉ" là gì, những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống đánh giá này là gì? Tác giả của blog GoStudy Alexandra Baranova cho biết.

Các trường đại học ở châu Âu làm việc theo Hệ thống tích lũy và chuyển đổi tín chỉ châu Âu (ECTS - tiếng anh European Credit Transfer and Accumulation System ). Tín chỉ là một thuật ngữ được sử dụng để đánh giá kiến ​​thức của sinh viên.

Hệ thống đánh giá tín chỉ đã được giới thiệu trong khuôn khổ Tuyên bố Bologna nhằm đơn giản hóa việc liên lạc giữa các trường đại học ở các quốc gia khác nhau, tăng khả năng di chuyển của sinh viên và thống nhất hệ thống giáo dục đại học. Đọc thêm về vấn đề này tại đây.

Chúng ta sẽ lấy một ví dụ, "tín chỉ học thuật" là gì.

Julia, sinh viên nhập học vào Khoa Khoa học Xã hội của Đại học Karl chuyên ngành "Báo chí".

Theo thông tin chính thức trên trang web của trường, Yulia cần đạt được 180 tín chỉ trong ba năm học để được phép thi quốc gia và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp.

Các môn học được chia thành ba loại:

  • môn học bắt buộc (povinné předměty). Tổng số tín chỉ ECTS cho các môn này là 126 (xem liên kết). Các môn học này phải được thực hiện trong các học kỳ nhất định. Chuyển các môn học này và thi lại các môn học đó là vấn đề khó khăn nhất.

  • môn tự chọn bắt buộc (povinně volitelné předměty). Các môn học này thường được nhóm thành nhiều khối theo chủ đề và sinh viên phải chọn một số môn học từ mỗi khối. Đồng thời, sinh viên phải đạt số tín chỉ tối thiểu cho mỗi khối và tổng số tín chỉ nhất định. Tổng số tín chỉ cho "povinně volitelné předměty" đối với các nhà báo là 30. Đồng thời, ví dụ, số lượng tín chỉ tối thiểu trong khối "Phòng thí nghiệm sáng tạo: In ấn và Ảnh" (Tvůrčí dílny – tisk a foto) là 4. Mỗi môn học trong khối này được đánh giá 2 tín chỉ. Điều này có nghĩa là sinh viên sẽ phải tham dự ít nhất hai khóa học trong khối (xem ảnh chụp màn hình).

content media

Những bài viết liên quan

kiến thức

#GIÁO DỤCNhận visa và khởi hành đến Cộng hòa SécNhận visa và khởi hành đến Cộng hòa Séc

Alexandra Baranova

4 tháng 8, 2023

Blog

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.