Các chương trình
    Đăng nhập

Đại học Hậu cần

Trung tâm Giáo dục GoStudy

4 tháng 8, 2023

#GIÁO DỤC

kiến thức

post img

Trường đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực hậu cần vận tải, du lịch và quản lý thông tin.

www.vslg.cz

Sinh viên tốt nghiệp VŠLG biết cách đảm bảo sự di chuyển có mục đích tối ưu của con người, thông tin, nguyên liệu, vật liệu và sản phẩm. Trong quá trình đào tạo, nhấn mạnh vào việc hình thành cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết vấn đề của sinh viên.

promo media
  • Đại học Hậu cần đứng đầu trong số các tổ chức giáo dục kỹ thuật đại học tư nhân trong cuộc thi "Khoa của năm" (www.fakultaroku.cz).

  • Giáo dục trong lĩnh vực hậu cần đang có nhu cầu lớn. Tại Cộng hòa Séc, có nhu cầu lớn về các chuyên gia có trình độ giáo dục đại học chuyên môn, có khả năng quản lý các hệ thống hậu cần hiện đại, cũng như các chuyên gia có kiến ​​thức kỹ thuật trong lĩnh vực logistics, khả năng tư duy “kỹ thuật” và tìm ra các giải pháp và cách tiếp cận tối ưu.

  • VŠLG là cơ sở giáo dục đại học kỹ thuật hướng tới phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên của mình. Sinh viên được dạy để tìm ra các giải pháp kỹ thuật ban đầu sẽ có ứng dụng thực tế hiệu quả.

Các chuyên ngành cử nhân

  • Vận tải hậu cần

  • Hậu cần trong lĩnh vực dịch vụ

  • Quản lý thông tin

  • Hậu cần trong du lịch"

Các chuyên ngành thạc sĩ

  • Hậu cần

Điều kiện nhập học:

Khi nhập học vào chương trình cử nhân, cuộc phỏng vấn được thực hiện, khi nhập học vào chương trình thạc sĩ – bài thi viết.

Chi phí đào tạo

20.000 CZK – mỗi học kỳ

Những bài viết liên quan

kiến thức

#GIÁO DỤCHọc viện Nghệ thuật, Kiến trúc và Thiết kế ở PrahaHọc viện Nghệ thuật, Kiến trúc và Thiết kế ở Praha

Maksim Khan

31 tháng 7, 2023

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.