Các chương trình
  Đăng nhập

Đại học Silesian tại Opava

Olga Tupikova

18 tháng 12, 2023

#BLOG

Blog

post img

Slezská univerzita v Opavě Đại học Silesian đang phát triển mạnh mẽ và tích cực hợp tác cùng cả với các trường đại học tại Cộng hòa Séc và nước ngoài.

Slezská univerzita v Opavě

Đại học Silesian cung cấp cả giáo dục tự do toàn diện và giáo dục hiện đại trong lĩnh vực thương mại và quản trị kinh doanh.

promo media
 • Khoa triết học và khoa học tại Opava và Trường Quản trị Kinh doanh tại Karvina đã được thành lập vào năm 1990. Cả hai khoa đã được hợp nhất vào năm 1991, từ đó tạo ra Đại học Silesian tại Opava.

 • Hiện nay, quá trình học tập dựa trên nguồn lực vật liệu và kỹ thuật toàn diện.

 • Trường là thành viên của Hiệp hội Đại học Châu Âu và hợp tác với một danh sách các trường đại học nước ngoài.

Hoạt động nghiên cứu và khoa học được thực hiện tích cực ở Opava và Karvina, như được chứng minh bằng hoạt động xuất bản của đội ngũ giáo viên và các hội nghị quốc tế đều đặn.

Hạn chót nộp đơn: đến ngày 28 tháng 2.

Khoa triết học và khoa học tại Opava

Chương trình cử nhân

 • Ngân hà học (không cần thi vào)

 • Theo dõi tình trạng môi trường (không cần thi vào)

 • Đa phương tiện (kỳ thi nói)

 • Công nghệ máy tính và Ứng dụng của nó (không cần thi vào)

 • Hệ thống thông tin (không cần thi vào)

 • Tin học ứng dụng (Kỳ thi so sánh quốc gia SCIO)

 • Tin học + Tiếng Anh (kỳ thi viết)

 • Du lịch (Kỳ thi so sánh quốc gia SCIO)

 • Văn học Tiếng Séc

 • Tiếng Anh + Tiếng Séc và Văn học Tiếng Séc

 • Tiếng Séc và Văn học Tiếng Séc + Tiếng Đức

 • Tiếng Séc và Văn học Tiếng Séc + Tiếng Ý

 • Tiếng Anh + Tiếng Đức

 • Tiếng Anh + Tiếng Ý

 • Tiếng Đức + Tiếng Ý

 • Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

 • Phương pháp giảng dạy Tiếng Đức

 • Tiếng Ý

Không phải tất cả các chương trình ngôn ngữ học đều yêu cầu thi viết).

 • Di sản văn hóa (đậu SCIO)

 • Lịch sử (SCIO)

 • Lịch sử — Nghiên cứu Bảo tàng (kỳ thi nói)

 • Lịch sử — Bảo vệ Di sản Văn hóa (SCIO)

 • Khảo cổ học (SCIO)

 • Khảo cổ học Trung cổ (SCIO)

 • Tiếng Anh + Lịch sử (kỳ thi viết)

 • Tiếng Séc và Văn học Tiếng Séc + Lịch sử (SCIO)

 • Lịch sử + Tiếng Đức (kỳ thi viết)

 • Khảo cổ học + Lịch sử (SCIO)

 • Khảo cổ học + Nghiên cứu Bảo tàng (SCIO)

 • Nghiên cứu thông tin trong Khoa học Thư viện (SCIO)

 • Khoa học Thư viện (SCIO)

 • Nghệ thuật Âm thanh và Hình ảnh (kỳ thi sáng tạo, kỳ thi viết)

 • Kịch nghệ thuật Văn hóa cho Nhà hát (kỳ thi sáng tạo, kỳ thi nói)

 • Nhiếp ảnh Sáng tạo — hình thức học kết hợp (kỳ thi sáng tạo, kỳ thi viết, kỳ thi nói)"

Chương trình Thạc sĩ

 • Vật lý Lý thuyết (không cần thi vào)

 • Vật lý máy tính (không cần thi vào)

 • Hệ thống Thông tin (kỳ thi nói)

 • Tiếng Anh

 • Tiếng Đức

 • Tiếng Anh + Tiếng Đức

 • Nghiên cứu Thông tin và Thư viện (kỳ thi nói)

 • Khoa học Thư viện trong Thư viện Công cộng

 • Lịch sử - Nghiên cứu Bảo tàng

 • Di sản văn hóa

 • Bảo vệ Di sản Văn hóa

 • Khảo cổ học

 • Giáo viên Tiếng Séc + Giáo viên Tiếng Đức

 • Giáo viên Tiếng Séc + Giáo viên Tiếng Anh

 • Giáo viên Tiếng Đức + Giáo viên Tiếng Anh

 • Giáo viên Lịch sử + Giáo viên Tiếng Đức

 • Giáo viên Tiếng Séc và Văn học Tiếng Séc + Giáo viên Lịch sử

 • Giáo viên Lịch sử + Giáo viên Tiếng Anh

 • Nghệ thuật Âm thanh và Hình ảnh (kỳ thi sáng tạo, kỳ thi viết)

 • Nhiếp ảnh Sáng tạo — hình thức học kết hợp (kỳ thi sáng tạo, kỳ thi nói)"

 • Trang web của Khoa: www.slu.cz/su/fpf/cz/"

Trường Quản trị Kinh doanh tại Karvina

Chương trình Cử nhân

 • Ngân hàng

 • Hội nhập châu Âu

 • Quản lý Xã hội

 • Kinh tế và Quản trị Nhà nước

 • Kinh tế Doanh nghiệp trong Hoạt động Thương mại

 • Marketing và Quản trị

 • Kế toán và Thuế

 • Quản lý Thông tin

 • Dịch vụ Lưu trú"

Chương trình Thạc sĩ

 • Ngân hàng

 • Hội nhập châu Âu

 • Kinh tế và Quản trị Nhà nước

 • Kinh tế Doanh nghiệp trong Hoạt động Thương mại

 • Marketing và Quản trị

 • Quản lý Thông tin"

Kỳ thi tuyển sinh được tổ chức dưới dạng bài thi viết. Cùng một bài thi cho tất cả các chương trình học. Có một bài kiểm tra điều kiện viết để học bao gồm câu hỏi về kinh tế, Khoa học Xã hội và Toán cho chương trình Cử nhân. Chương trình Thạc sĩ yêu cầu việc đạt qua một bài kiểm tra điều kiện viết để học trong phạm vi chương trình Cử nhân về Kinh tế, kiểm tra kiến thức về kinh tế học hiện đại, kinh tế học tổng hợp, toán học và thống kê.

Trang web của Khoa: www.slu.cz/opf/cz

Khoa Chính sách Công cộng tại Opava

Chương trình Cử nhân

 • Y tá chung

 • Nghiên cứu Trung Âu

 • Quản lý Công cộng và Chính sách Vùng

 • Quản lý Công cộng và Chính sách Xã hội

 • Bệnh lý Xã hội và Phòng ngừa"

Chương trình Thạc sĩ

 • Nghiên cứu Trung Âu

 • Quản lý Công cộng và Chính sách Xã hội

Một số chương trình yêu cầu đạt qua kỳ thi kiểm tra SCIO-tổng quát về điều kiện học. Trang web của Khoa: www.slu.cz/fvp/cz/

Viện Toán học tại Opava

Chương trình Cử nhân

 • Toán Ứng dụng

 • Phương pháp Toán trong Kinh tế

 • Toán học Tổng quát

 • Toán Ứng dụng trong Giải quyết Tình huống Khẩn cấp"

Không yêu cầu bất kỳ kỳ thi tuyển sinh nào.

Chương trình Thạc sĩ

 • Toán Ứng dụng

 • Hình học và Phân tích Toàn cầu

 • Phân tích Toán học"

Điều kiện nhập học dựa trên kết quả của kỳ thi nói.

Trang web của Khoa: www.slu.cz/math/cz/"

Những bài viết liên quan

kiến thức

#GIÁO DỤCHệ thống giáo dục tại Cộng hòa SécHệ thống giáo dục tại Cộng hòa Séc

Olga Tupikova

3 tháng 8, 2023

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.