Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Anh Mỹ
Đại học Anh Mỹ

Giới thiệu

Đại học Anh-Mỹ - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Prague, Czech Republic

Năm thành lập

1990

Sinh viên

3000

Kiểu

Riêng tư

Khoa

5

Đặc sản

18

Địa điểm

Địa chỉ

Letenská 5, 118 00 Praha

Trang mạng

http://www.aauni.edu

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.