Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Comenius
Đại học Comenius

Giới thiệu

Trường đại học lớn nhất ở Slovakia, nơi nhiều chính trị gia và nhà ngoại giao hàng đầu của Slovakia theo học. Nó có 13 khoa thuộc các hướng khác nhau và hơn 800 chương trình.

Vị trí

Bratislava, Slovakia

Năm thành lập

1919

Sinh viên

26000

Kiểu

Công cộng

Khoa

13

Đặc sản

800

Địa điểm

Địa chỉ

Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo námestie 6 P.O.BOX 440 814 99 Bratislava 1

Trang mạng

https://uniba.sk

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.