Các chương trình
    Đăng nhập
Trường Cao học Doanh nhân Quốc tế ISM Slovakia ở Presov
Trường Cao học Doanh nhân Quốc tế ISM Slovakia ở Presov

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 2005. Sinh viên học kinh doanh quốc tế về thương mại và dịch vụ, đạo đức kinh tế và kinh doanh, giao thức kinh doanh, đạo đức quan hệ công chúng, kinh tế và quản lý kinh doanh.

Vị trí

Persov, Slovakia

Năm thành lập

2005

Sinh viên

2900

Kiểu

Riêng tư

Khoa

29

Đặc sản

258

Địa điểm

Địa chỉ

Duchnovičovo námestie 3951, 080 01 Prešov

Trang mạng

https://www.ismpo.sk/

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.