Các chương trình
    Đăng nhập
Trường chuyên môn cao hơn về truyền thông hình ảnh Scholastica
Trường chuyên môn cao hơn về truyền thông hình ảnh Scholastica

Giới thiệu

Trường đặc biệt cao cấp về truyền thông hình ảnh Scholastika - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Prague, Czech Republic

Năm thành lập

2012

Sinh viên

4000

Kiểu

Riêng tư

Khoa

1

Đặc sản

3

Địa điểm

Địa chỉ

Římská 103/12 120 00 Praha 2

Trang mạng

http://www.scholastika.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.