Các chương trình
    Đăng nhập
Viện Kiến trúc Praha ARCHIP
Viện Kiến trúc Praha ARCHIP

Giới thiệu

Viện Kiến trúc Praha ARCHIP - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Prague, Czech Republic

Năm thành lập

2011

Sinh viên

30

Kiểu

Riêng tư

Khoa

1

Đặc sản

1

Địa điểm

Địa chỉ

Štulcova 89/1 (CIEE) 128 00 Prague 2 Czech Republic

Trang mạng

http://www.archip.eu

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.