Các chương trình
    Đăng nhập
Viện Tài chính và Quản lý ở Praha
Viện Tài chính và Quản lý ở Praha

Giới thiệu

Viện Tài chính và Quản lý (Prague, Cộng hòa Séc) - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Prague, Czech Republic

Năm thành lập

2009

Sinh viên

6000

Kiểu

Riêng tư

Khoa

1

Đặc sản

20

Địa điểm

Địa chỉ

Vysoká škola finanční a správní, a.s. Estonská 500, 101 00 Praha 10

Trang mạng

http://www.vsfs.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.