Các chương trình
    Đăng nhập
Viện quan hệ công chúng và quốc tế
Viện quan hệ công chúng và quốc tế

Giới thiệu

Viện Quan hệ Công chúng và Quốc tế ở Praha - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Prague, Czech Republic

Năm thành lập

1999

Sinh viên

3000

Kiểu

Riêng tư

Khoa

2

Đặc sản

5

Địa điểm

Địa chỉ

U Santošky 1093/17, 150 00 Praha 5-Smíchov

Trang mạng

http://www.vsmvv.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.