Các chương trình
    Đăng nhập
Viện hậu cần
Viện hậu cần

Giới thiệu

Viện Hậu cần tại Cộng hòa Séc - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Prague, Czech Republic

Năm thành lập

2004

Sinh viên

800

Kiểu

Riêng tư

Khoa

2

Đặc sản

5

Địa điểm

Địa chỉ

I-Město CZ, Palackého 1381, 750 02 Přerov

Trang mạng

http://www.vslg.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.