Các chương trình
    Đăng nhập
Viện Văn hóa Thể chất và Thể thao PALESTRA
Viện Văn hóa Thể chất và Thể thao PALESTRA

Giới thiệu

Viện Văn hóa Thể chất và Thể thao PALESTRA - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Prague, Czech Republic

Năm thành lập

2007

Sinh viên

900

Kiểu

Riêng tư

Khoa

1

Đặc sản

5

Địa điểm

Địa chỉ

Slovačíkova 400/1, 197 00 Kbely

Trang mạng

http://www.palestra.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.