Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học John Amos Comenius

Giới thiệu

Đại học John Amos Comenius - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Prague, Czech Republic

Năm thành lập

2001

Sinh viên

1500

Kiểu

Riêng tư

Khoa

1

Đặc sản

16

Địa điểm

Địa chỉ

Roháčova 1148, 130 00 Praha 3-Žižkov

Trang mạng

http://www.ujak.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.