Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Kepler
Đại học Kepler

Giới thiệu

Một trường đại học mạnh trong khu vực với các kết nối học thuật quốc tế mạnh mẽ. Nhấn mạnh vào việc phát triển các chương trình liên ngành: kỹ thuật y tế, tâm lý kinh doanh, khoa học tự nhiên cho công nghệ

Vị trí

Vienna, Austria

Năm thành lập

1966

Sinh viên

20000

Kiểu

Công cộng

Khoa

8

Đặc sản

60

Địa điểm

Địa chỉ

Austria, A-4040, Linz, Altenberger Str., 69

Trang mạng

http://www.jku.at

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.