Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Matej Bel ở Banska Bystrica
Đại học Matej Bel ở Banska Bystrica

Giới thiệu

Trường đại học được thành lập vào năm 1992 và có 6 khoa. Sinh viên học sư phạm, luật, xã hội, kinh tế, chính trị, nhân văn và khoa học tự nhiên.

Vị trí

Banska Bistrica, Slovakia

Năm thành lập

1992

Sinh viên

10000

Kiểu

Công cộng

Khoa

6

Đặc sản

50

Địa điểm

Địa chỉ

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Trang mạng

http://www.umb.sk

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.