Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Thủ đô Praha
Đại học Thủ đô Praha

Giới thiệu

Đại học Metropolitan (Prague, Cộng hòa Séc) - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Prague, Czech Republic

Năm thành lập

2001

Sinh viên

6000

Kiểu

Riêng tư

Khoa

1

Đặc sản

16

Địa điểm

Địa chỉ

Jiří Hájek Specialised Library Metropolitan University Prague 1st Floor Dubečská 900/10 100 00 Praha 10

Trang mạng

http://www.mup.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.