Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học New York ở Praha
Đại học New York ở Praha

Giới thiệu

Đại học New York (Prague, Cộng hòa Séc) - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Prague, Czech Republic

Năm thành lập

1998

Sinh viên

800

Kiểu

Riêng tư

Khoa

3

Đặc sản

20

Địa điểm

Địa chỉ

Londýnská 41, 120 00 Vinohrady

Trang mạng

http://www.unyp.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.