Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Pavel Josef Safarik ở Kosice
Đại học Pavel Josef Safarik ở Kosice

Giới thiệu

Trường đại học cổ điển thứ hai ở Slovakia, bao gồm năm khoa và cung cấp hơn 160 chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực y học, luật, khoa học tự nhiên, nghệ thuật và hành chính công.

Vị trí

Kosice, Slovakia

Năm thành lập

1959

Sinh viên

8712

Kiểu

Công cộng

Khoa

5

Đặc sản

160

Địa điểm

Địa chỉ

Šrobárova 2, 041 80 Košice

Trang mạng

https://www.upjs.sk

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.