Các chương trình
    Đăng nhập
Nhạc viện Praha
Nhạc viện Praha

Giới thiệu

Nhạc viện Praha - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Prague, Czech Republic

Năm thành lập

1808

Sinh viên

10000

Kiểu

Công cộng

Khoa

3

Đặc sản

50

Địa điểm

Địa chỉ

Hlavní budova Na Rejdišti 1, 110 00, Praha 1

Trang mạng

http://www.prgcons.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.