Các chương trình
    Đăng nhập
Viện ô tô Skoda
Viện ô tô Skoda

Giới thiệu

Đại học ô tô Skoda - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Prague, Czech Republic

Năm thành lập

2000

Sinh viên

1000

Kiểu

Riêng tư

Khoa

2

Đặc sản

7

Địa điểm

Địa chỉ

Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav 1

Trang mạng

http://www.savs.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.