Các chương trình
  Đăng nhập
Đại học Kỹ thuật ở Brno
Đại học Kỹ thuật ở Brno

Giới thiệu

Đại học Kỹ thuật Brno là trường đại học cổ nhất tại Brno. Lịch sử của nó bắt đầu từ năm 1849, khi Trường Kỹ thuật Đức-Tiệp Khắc được thành lập.

Vị trí

Brno, Czech Republic

Năm thành lập

1849

Sinh viên

20000

Kiểu

Công cộng

Khoa

9

Đặc sản

140

Giới thiệu về tổ chức

Đại học Kỹ thuật Brno cung cấp giáo dục trong một loạt các chuyên ngành kỹ thuật và khoa học tự nhiên cổ điển, cũng như các chuyên ngành về kiến trúc và nghệ thuật, và các chương trình đa ngành tại sự giao điểm của các ngành kỹ thuật và khoa học tự nhiên, kinh tế và chăm sóc sức khỏe. VUT được liệt kê trong danh sách các trường đại học hàng đầu trên thế giới (QS World University Rankings).

Thông tin tóm tắt

 • Hiện nay có 24 nghìn sinh viên đang học tập tại 8 khoa và 2 viện đào tạo của Đại học Kỹ thuật Brno.

 • Đại học Kỹ thuật Brno được xếp hạng trong danh sách quốc tế của 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới, được công bố hàng năm vào mùa thu trong Times Higher Education Supplement của báo tiếng Anh The Times.

Nộp đơn đăng ký

Đăng ký cho Khoa Kiến trúc và Khoa Nghệ thuật được chấp nhận đến ngày 30 tháng 11. Đối với tất cả các khoa khác, thời hạn đăng ký kéo dài đến ngày 31 tháng 3.

Điều kiện tiếp nhận ứng viên nước ngoài

Người nước ngoài phải tham gia kỳ thi tiếng Séc được chứng nhận ở cấp độ B2.

Kỳ thi đầu vào

Kỳ thi đầu vào cho hầu hết các chuyên ngành là bài kiểm tra viết về hồ sơ chuyên ngành. Kỳ thi đầu vào cho Khoa Kiến trúc, Nghệ thuật và một số chuyên ngành khác của Khoa Kỹ thuật Dân dụ là một kỳ thi sáng tạo.

Các khoa, hướng và điều kiện nhập học

Khoa Kiến trúc (FA)

Chương trình cấp bằng Cử nhân

Kiến trúc và quy hoạch đô thị (thời gian học - 4 năm)

Hạn nộp đơn: đến ngày 30 tháng 11 (cùng với mẫu đơn, ứng viên nước ngoài phải nộp chứng chỉ khả năng sử dụng tiếng Séc ở cấp độ B2 và xác nhận bằng tốt nghiệp của họ).

Kỳ thi đầu vào: Kỳ thi gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất, kỳ thi sáng tạo, diễn ra vào tháng 1 và bao gồm ba bài kiểm tra:

Vẽ hình (vẽ bằng bút chì, 60 phút), Bài kiểm tra về kiến trúc - nội thất, ngoại thất, cấu trúc (vẽ bằng bút chì, 120 phút), Vẽ không gian (vẽ bằng bút chì, 30 phút).

Giai đoạn thứ hai là nộp kết quả của Kỳ thi So sánh Quốc gia cho Điều kiện Tiên quyết Chung OSP SCIO.

Chương trình cấp bằng Thạc sĩ

Kiến trúc và xây dựng đô thị (thời gian học - 2 năm)

Nộp đơn: đến ngày 15 tháng 3

Kỳ thi đầu vào: Phải nộp một hồ sơ công việc học thuật và phi học thuật (tối đa định dạng A3, tối đa 50 trang). Một cuộc phỏng vấn miệng sẽ diễn ra.

Khoa Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông (FEKT)

Các chương trình cấp bằng Cử nhân

 • Tiếng Anh trong kỹ thuật điện và khoa học máy tính

 • Kỹ thuật âm thanh

 • Kỹ thuật Y sinh và Thông tin sinh học

 • Kỹ thuật điện, điện tử, truyền thông và điều khiển

Kỳ thi đầu vào: Ứng viên có thể chọn giữa toán và vật lý hoặc toán và khoa học máy tính cơ bản.

Các chương trình cấp bằng Thạc sĩ

 • Kỹ thuật Y sinh và Thông tin sinh học

 • Kỹ thuật điện, điện tử, truyền thông và điều khiển

Kỳ thi đầu vào là bài kiểm tra viết và bao gồm 10 bài tập trên 5 chủ đề. Thể tích tương ứng với chương trình Cử nhân tương ứng.

Khoa Hóa học (FCH)##

Các chương trình cấp bằng Cử nhân

 • Hóa học và công nghệ hóa học

 • Hóa học và công nghệ thực phẩm

Nộp đơn: Dòng 1 - đến ngày 31 tháng 3, Dòng 2 - đến ngày 30 tháng 6

Kỳ thi đầu vào là một bài kiểm tra viết kiểm tra kiến thức hóa học của trung học phổ thông

Các chương trình cấp bằng Thạc sĩ

 • Hóa học và công nghệ môi trường

 • Hóa học và công nghệ thực phẩm

 • Hóa học trong y học

 • Hóa học, công nghệ và tính chất của vật liệu

 • Hóa học ứng dụng

Nộp đơn: đến ngày 31 tháng 3

Kỳ thi đầu vào kiểm tra kiến thức trong phạm vi kỳ thi tốt nghiệp của chương trình Cử nhân tương ứng. Kiến thức về các lĩnh vực hóa học và kỹ năng tính toán các phản ứng hóa học được kiểm tra.

Khoa Công nghệ Thông tin (FIT)

Chương trình Cử nhân

 • Công nghệ thông tin

Kỳ thi đầu vào

Nhập học dựa trên kết quả của Kỳ thi So sánh Quốc gia - bạn có thể chọn tham gia MAT SCIO hoặc OSP SCIO.

Các chuyên ngành cấp bằng Thạc sĩ

 • Quản lý và công nghệ thông tin

 • Thông tin sinh học và máy tính

 • Phương pháp toán học trong công nghệ thông tin

 • Bảo mật của công nghệ thông tin

 • Máy tính và hệ thống nhúng

 • Đồ họa máy tính và đa phương tiện

 • Hệ thống thông tin

 • Hệ thống tư duy

 • Mạng máy tính và truyền thông

Kỳ thi đầu vào1 bao gồm phần viết và phần nói và kiểm tra kiến thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong phạm vi chương trình Cử nhân.

Khoa Doanh nghiệp (FP)

Các chương trình cấp bằng Cử nhân

 • Kinh tế và Quản trị

 • Phương pháp lượng

 • Kỹ thuật hệ thống và Tin học

Kỳ thi đầu vào bao gồm hai phần:

Bài kiểm tra điều kiện học (25 bài tập, bạn phải chọn một câu trả lời từ 5 câu trả lời được đề xuất). Bài kiểm tra tiếng Anh (25 bài tập, bạn phải chọn một lựa chọn câu trả lời từ 4 câu trả lời được đề xuất).

Các chương trình cấp bằng Thạc sĩ

 • Kinh tế và quản trị

 • Kỹ thuật hệ thống và Tin học

Kỳ thi đầu vào bao gồm hai phần:

Bài kiểm tra điều kiện học (25 bài tập, bạn phải chọn một câu trả lời từ 5 câu trả lời được đề xuất). Bài kiểm tra tiếng Anh (25 bài tập, bạn phải chọn một lựa chọn câu trả lời từ 4 câu trả lời được đề xuất).

Khoa Kỹ thuật Dân dụ (FAST)

Các chương trình cấp bằng Cử nhân

 • Kiến trúc các cấu trúc xây dựng

 • Đo đạc và bản đồ học

 • Kỹ thuật đô thị

 • Kỹ thuật xây dựng dân dụ

Kỳ thi đầu vào

Đối với việc nhập học vào Kỹ thuật Cấu trúc Xây dựng - trước tiên phải tham gia kỳ thi sáng tạo bao gồm ba phần:

Vẽ một bức tranh về hình học, Vẽ một hình của một người đang ngồi từ mô hình, Bản phác thảo của không gian nội thất theo yêu cầu.

Giai đoạn thứ hai là kỳ thi chủ đề, cũng bao gồm ba phần:

Hình học mô tả (giải 3 bài tập), Toán học (bài kiểm tra), Thảo luận chuyên ngành Đối với việc nhập học vào các chương trình khác của Khoa - phải viết kỳ thi Toán (10 bài tập) và Vật lý (10 bài tập).

Các chương trình cấp bằng Thạc sĩ

 • Đo đạc và bản đồ học

 • Kỹ thuật xây dựng

Kỳ thi đầu vào1kiểm tra kiến thức về các ngành chính của chuyên ngành, các chủ đề kiểm tra được đăng trên trang web của Khoa.

Khoa Kỹ thuật Cơ khí (FSI)

Các chương trình cấp bằng Cử nhân

 • Khoa học ứng dụng trong kỹ thuật

 • Kỹ thuật cơ khí

Kỳ thi đầu vào

Viết bài kiểm tra vật lý và bài kiểm tra toán.

Các chương trình cấp bằng Thạc sĩ

 • Khoa học ứng dụng trong kỹ thuật

 • Kỹ thuật cơ khí

 • Hệ thống sản xuất

Kỳ thi đầu vào

Thi với bài kiểm tra vật lý, toán, cơ khí kỹ thuật.

Khoa Nghệ thuật Đẹp (FAVU)

Chuyên ngành Cử nhân

 • Điêu khắc

 • Thiết kế đồ họa

 • Thiết kế công nghiệp

 • Video, đa phương tiện, biểu diễn

 • Xu hướng khái niệm

 • Hội họa

 • Đồ họa

Kỳ thi đầu vào

Kỳ thi diễn ra trong hai giai đoạn:

 1. Nộp bài tập về nhà (tháng 1). Tối đa - 25 tác phẩm

 2. Kỳ thi sáng tạo (tháng 2)

Kỳ thi bao gồm 4 nhiệm vụ thực hành, mà thí sinh phải hoàn thành trong vòng 2 ngày.

Nhiệm vụ đầu tiên là chung cho tất cả các chuyên ngành, phần còn lại phụ thuộc vào chuyên ngành. Thí sinh cũng phải tham gia một bài kiểm tra để kiểm tra kiến thức về lịch sử nghệ thuật và mức độ văn hóa tổng quát của họ.

Chuyên ngành Thạc sĩ

 • Xu hướng khái niệm

 • Thiết kế công nghiệp

 • Hội họa

 • Đồ họa

 • Điêu khắc

 • Video, đa phương tiện, biểu diễn

 • Thiết kế đồ họa

Kỳ thi đầu vào diễn ra vào tháng 9. Kỳ thi sáng tạo bao gồm việc trình bày công việc (hồ sơ) trước Ủy ban. Giai đoạn tiếp theo là một cuộc phỏng vấn, trong đó thí sinh phải trình bày dự án của mình trong khuôn khổ của chương trình Thạc sĩ - kiến thức lý thuyết về chuyên ngành, công việc sáng tạo, và tài liệu tham khảo được đánh giá. Khối lượng công việc được đề xuất là 2 trang (phần thực hành và lý thuyết).

Viện Chuyên gia Xây dựng Pháp lý (ÚSI)

Chương trình Thạc sĩ

 • Chuyên gia rủi ro

 • Chuyên gia xây dựng pháp lý

Địa điểm

Địa chỉ

Antonínská 548/1 601 90 Brno

Trang mạng

http://www.vutbr.cz

Chương trình

Yearly programs

Khóa học GoStudy + VUT một năm

Khóa học GoStudy + VUT một năm
Czech Republic, Prague

Từ 4.260,00 €

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.