Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Kỹ thuật Liberec
Đại học Kỹ thuật Liberec

Giới thiệu

Đại học Kỹ thuật Liberec - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Vienna, Czech Republic

Năm thành lập

1953

Sinh viên

13000

Kiểu

Công cộng

Khoa

6

Đặc sản

120

Địa điểm

Địa chỉ

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1

Trang mạng

http://www.tul.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.