Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Kỹ thuật ở Zvolen
Đại học Kỹ thuật ở Zvolen

Giới thiệu

Hồ sơ nghiên cứu tại trường đại học là sinh thái, lâm nghiệp, chế biến gỗ và bảo vệ môi trường. Trường là một trong 20 trường đại học tốt nhất trong cả nước.

Vị trí

Zvolen, Slovakia

Năm thành lập

1952

Sinh viên

15000

Kiểu

Công cộng

Khoa

4

Đặc sản

28

Địa điểm

Địa chỉ

T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen

Trang mạng

https://www.tuzvo.sk/

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.