Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Cao đẳng Praha Trường Cao học Quan hệ Quốc tế
Đại học Cao đẳng Praha Trường Cao học Quan hệ Quốc tế

Giới thiệu

Các chi nhánh của trường đại học được đặt tại Bratislava, Praha và Znojmo. Đào tạo được thực hiện trong lĩnh vực nhân văn và kinh tế. Trường được điều hành bởi các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học Cambridge và Maastricht và Trường Kinh tế Luân Đôn.

Vị trí

Bratislava, Slovakia

Năm thành lập

1999

Sinh viên

550

Kiểu

Riêng tư

Khoa

2

Đặc sản

15

Địa điểm

Địa chỉ

Адрес: Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Trang mạng

https://ucp.cz/en/

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.