Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học J. Selye (Janos Schie)
Đại học J. Selye (Janos Schie)

Giới thiệu

Trường đại học duy nhất ở Slovakia dạy bằng tiếng Hungary. Nó có ba khoa và nằm ở thị trấn biên giới Komarno.

Vị trí

Bratislava, Czech Republic

Năm thành lập

2004

Sinh viên

2500

Kiểu

Công cộng

Khoa

3

Đặc sản

14

Địa điểm

Địa chỉ

Elektrárenská cesta 2, 945 01 Komárno

Trang mạng

https://www.ujs.sk/sk

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.