Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Nhạc Jazz và Âm nhạc Đại chúng JAM MUSIC LAB
Đại học Nhạc Jazz và Âm nhạc Đại chúng JAM MUSIC LAB

Giới thiệu

Trường đại học âm nhạc đầu tiên ở Áo chuyên nghiên cứu toàn diện về nhạc jazz, âm nhạc đại chúng và âm nhạc truyền thông.

Vị trí

Vienna, Austria

Năm thành lập

2011

Sinh viên

3000

Kiểu

Riêng tư

Khoa

1

Đặc sản

3

Địa điểm

Địa chỉ

Gasometer B, Guglgasse 8 Gasometer B, Guglgasse 8, 1110 Wien

Trang mạng

http://www.jammusiclab.com

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.