Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Pardubice
Đại học Pardubice

Giới thiệu

Đại học Pardubice là một tổ chức giáo dục đại học hiện đại ở Cộng hòa Séc. Hai khoa phổ biến nhất là vận chuyển và phục hồi.

Vị trí

Pardubitz, Czech Republic

Năm thành lập

1923

Sinh viên

8000

Kiểu

Công cộng

Khoa

7

Đặc sản

130

Địa điểm

Địa chỉ

Univerzita Pardubice , Studentská 95 , 532 10 Pardubice 2

Trang mạng

http://www.upce.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.