Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Slesz ở Opava
Đại học Slesz ở Opava

Giới thiệu

Đại học Slesz (Opava, Cộng hòa Séc) - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Opava, Czech Republic

Năm thành lập

1991

Sinh viên

11000

Kiểu

Công cộng

Khoa

4

Đặc sản

110

Địa điểm

Địa chỉ

Ústřední podatelna univerzity Bezručovo nám. 885/14 746 01 Opava

Trang mạng

http://www.slu.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.