Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Vienna

Giới thiệu

One of the oldest European universities, with more than 92 thousand students. The university emphasizes international interdisciplinary research that can benefit society.

Vị trí

Vienna, Austria

Năm thành lập

1365

Sinh viên

32767

Kiểu

Công cộng

Khoa

15

Đặc sản

289

Địa điểm

Địa chỉ

Universitätsring 1, 1010 Wien

Trang mạng

https://www.univie.ac.at/en/

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.