Các chương trình
    Đăng nhập
Trường nghệ thuật cao cấp Vaclav Gollar
Trường nghệ thuật cao cấp Vaclav Gollar

Giới thiệu

Trường nghệ thuật cao cấp Vaclav Gollar - thông tin về cơ sở giáo dục. Bằng Cử nhân và Thạc sĩ, các khoa, học phí, tính năng, hỗ trợ tuyển sinh.

Vị trí

Prague, Czech Republic

Năm thành lập

1920

Sinh viên

6000

Kiểu

Công cộng

Khoa

3

Đặc sản

30

Địa điểm

Địa chỉ

yšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Hollarovo nám. 2, Praha 3

Trang mạng

http://hollarka.cz

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.