Các chương trình
    Đăng nhập
Đại học Nông nghiệp Vienna
Đại học Nông nghiệp Vienna

Giới thiệu

BOKU là một trong những trường đại học tốt nhất ở Châu Âu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Giáo viên, sinh viên và cựu sinh viên làm việc để giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách và đảm bảo một tương lai bền vững.

Vị trí

Vienna, Austria

Năm thành lập

1872

Sinh viên

10000

Kiểu

Công cộng

Khoa

15

Đặc sản

37

Địa điểm

Địa chỉ

Universitaet für Bodenkultur Gregor Mendel Strasse 33. A-1180 Wien

Trang mạng

https://boku.ac.at/

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào biểu mẫu liên hệ - chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một giờ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.