All programs
    Log in

Student’s concise dictionary :)

Aleksandra Baranova

19 July 2023

#EDUCATION

Knowledge

post img

Přednáška — lecture Úvodní přednáška — introductory lecture Cvičení — seminar Náhradní cvičení — additional class Professors — Přednašující and Cvičící Zkouška — exam Přijímací zkouška — entrance exam Závěrečná zkouška — final exam Výsledky — result Povinný předmět — compulsory subject Volitelný předmět — elective subject Index — student’s grade book (official name — Výkaz o studiu) Bakalář — bachelor Magistr — master Denní/ Prezenční/ Kombinované studium — full-time/ on-campus/ off-campus Ročník — course Opakovat ročník — repeat the year Obor — specialty Kruh, studijní skupina — training group Prvák — first year, first-year student Absolvent — graduate Ústav, Katedra — institute, department Studijní otdělení — training division Děkanát — dean’s office Poslouhárna — lecture hall Knihovna — library Skripta — notes, lectures, educational resources Stipendium — student allowance Kolej — dormitory Menza — canteen Tahák — cheat sheet Šprtat se — bone up Docházka — attendance Chodit za školu — skip classes

Related articles

Knowledge

#EDUCATIONUniversity of Veterinary and Pharmaceuticals Science BrnoUniversity of Veterinary and Pharmaceuticals Science Brno

Blog

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.