Các chương trình
    Đăng nhập

Từ điển ngắn của sinh viên :)

Alexandra Baranova

6 tháng 8, 2023

#GIÁO DỤC

kiến thức

post img

"Přednáška — bài giảng Úvodní přednáška — bài giảng nhập môn" "Přednáška — bài giảng Úvodní přednáška — bài giảng nhập môn" "Cvičení — buổi thảo luận Náhradní cvičení — giờ học bổ sung" Các giáo viên lần lượt là Přednašující và Cvičící "Zkouška — kỳ thi Přijímací zkouška — kỳ thi tuyển sinh Závěrečná zkouška — kỳ thi kết thúc Výsledky — kết quả" "Povinný předmět — môn học bắt buộc Volitelný předmět — môn học tùy chọn" Index — sổ điểm (tên gọi chính thức — Výkaz o studiu) "Bakalář — cử nhân Magistr — thạc sĩ" Denní/ Prezenční/ Kombinované studium — ban ngày / toàn thời gian / bán thời gian "Ročník — khoá học Opakovat ročník — ở lại năm thứ hai" Obor — chuyên ngành Kruh, studijní skupina — lớp "Prvák — năm nhất, sinh viên năm nhất Absolvent — sinh viên tốt nghiệp" "Ústav, Katedra — viện, khoa Studijní otdělení — bộ phận giáo dục Děkanát — ban chủ nhiệm khoa Poslouhárna — giảng đường Knihovna — thư viện" Skripta — tóm tắt, bài giảng, tài liệu học tập Stipendium — học bổng "Kolej — ký túc xá Menza — nhà ăn" Tahák — quay cóp Šprtat se — học gạo, làm hỏng "Docházka — điểm danh Chodit za školu — đi chơi"

Những bài viết liên quan

kiến thức

#GIÁO DỤCĐại học Metropolitan ở PrahaĐại học Metropolitan ở Praha

Victoriia Soloveva

4 tháng 8, 2023

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.