fbpx
Students' life

Student’s concise dictionary :)

Přednáška — lecture
Úvodní přednáška — introductory lecture
Cvičení — seminar
Náhradní cvičení — additional class
Professors — Přednašující and Cvičící
Zkouška — exam
Přijímací zkouška — entrance exam
Závěrečná zkouška — final exam
Výsledky — result
Povinný předmět — compulsory subject
Volitelný předmět — elective subject
Index — student’s grade book (official name — Výkaz o studiu)
Bakalář — bachelor
Magistr — master
Denní/ Prezenční/ Kombinované studium — full-time/ on-campus/ off-campus
Ročník — course
Opakovat ročník — repeat the year
Obor — specialty
Kruh, studijní skupina — training group
Prvák — first year, first-year student
Absolvent — graduate
Ústav, Katedra — institute, department
Studijní otdělení — training division
Děkanát — dean’s office
Poslouhárna — lecture hall
Knihovna — library
Skripta — notes, lectures, educational resources

Stipendium — student allowance
Kolej — dormitory
Menza — canteen
Tahák — cheat sheet
Šprtat se — bone up
Docházka — attendance
Chodit za školu — skip classes

user
Alina Baeva 17 February 2021

Leave a commentYour comment

Our support team communicates in English