Các chương trình
  Đăng nhập

"Univerzita Palackého v Olomouci "

Maksim Khan

4 tháng 8, 2023

#GIÁO DỤC

kiến thức

post img

Univerzita Palackého v Olomouci

www.upol.cz

Đại học Palacky là một trong những trung tâm giáo dục chính ở Cộng hòa Séc. Trường đại học tiến hành các hoạt động khoa học quan trọng. Đại học Palacky được thành lập vào thế kỷ 16. Ngày nay, đây là cơ sở giáo dục đại học hiện đại cung cấp cho sinh viên nền giáo dục theo một loạt chuyên ngành.

promo media
 • Thành phố nhỏ Olomouc của Séc, nhờ có trường đại học mạnh, đã trở thành thành phố sinh viên thực sự.

 • Hơn 23.000 sinh viên theo học tại tám khoa của trường đại học, chiếm 1/5 tổng số cư dân của thành phố Olomouc.

 • Lễ hội, hội nghị, hòa nhạc được tổ chức trên cơ sở của trường đại học.

 • Trường có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học hàng đầu thế giới.

 • Với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu, năm trung tâm nghiên cứu đang được xây dựng tại trường đại học.

 • Trường đại học là nhà tổ chức hoặc đối tác của nhiều sự kiện văn hóa, trong đó uy tín nhất là liên hoan phim Academia Film Olomouc và Show of Animated Films.

Nộp hồ sơ: từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 28 tháng 02

Khoa triết học

Các chuyên ngành cử nhân

 • Ngữ văn Anh

 • Ngôn ngữ Anh (dịch thuật)

 • Lý thuyết về học tập của người lớn

 • Khảo cổ học

 • Lưu trữ

 • Ngữ văn Séc

 • Ngữ văn Séc (biên tập và công việc truyền thông)

 • Ngữ văn Trung Quốc

 • Lịch sử mỹ thuật

 • Ngôn ngữ Pháp trong kinh tế thực tiễn

 • Lịch sử

 • Ngữ văn Nhật Bản

 • Nhân chủng học văn hoá

 • Âm nhạc học

 • Ngữ văn Đức

 • Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Hà Lan trong bối cảnh Trung Âu

 • Chính trị học và nghiên cứu Châu Âu

 • Ngữ văn Ba Lan

 • Ngôn ngữ Ba Lan trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và du lịch

 • Ngữ văn Hà Lan thực tiễn

 • Tâm lý học

 • Ngữ văn Nga trong bối cảnh văn hóa và văn học châu Âu

 • Ngôn ngữ Nga trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và du lịch

 • Ngữ văn Tây Ban Nha

 • Lý thuyết và lịch sử nghệ thuật kịch

 • Ngôn ngữ Ukraina trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và du lịch

 • Nghệ thuật học

 • Báo chí

 • Chinese Philology*(đào tạo bằng tiếng Anh mất phí)

 • English Philology*"

Các chuyên ngành thạc sĩ

 • Ngữ văn Anh

 • Ngôn ngữ Anh (dịch thuật)

 • Phương tiện truyền thông

 • Ngữ văn Trung quốc

 • Âm nhạc học

 • Ngữ văn Đức

 • Lịch sử nghệ thuật

 • Ngôn ngữ học đại cương và lý thuyết giao tiếp

 • Chính trị học

 • Lịch sử và văn hóa Do Thái

 • Văn hóa học

 • Nhân chủng học văn hoá

 • Ngữ văn Latinh

 • Phương tiện truyền thông

 • Âm nhạc học

 • Ngữ văn Đức

 • Ngữ văn Hà Lan

 • Ngôn ngữ học đại cương

 • Ngữ văn Ba Lan

 • Ngữ văn Bồ Đào Nha

 • Ngữ văn Nga

 • Xã hội học

 • Ngữ văn Tây Ban Nha

 • Ngữ văn Ukraina

 • Ngôn ngữ Pháp trong lĩnh vực kinh tế

 • Nghiên cứu Châu Âu và quan hệ quốc tế

 • Ngữ văn Ba Lan

 • Ngữ văn Hà Lan thực tiễn

 • Triết học

 • Tâm lý học

 • Lịch sử

 • Ngữ văn Nga

 • Ngữ văn Ý

 • Ngữ văn Tây Ban Nha

 • Ngữ văn Nhật Bản

 • Lý thuyết và lịch sử nghệ thuật kịch

 • Deutsche Philologie*(đào tạo bằng tiếng Anh mất phí)

 • European Studies and International Relations*

 • Euroculture*

 • English Philology

Kỳ thi tuyển sinh: Đối với chương trình cử nhân - từ ngày 01 tháng 05 đến ngày 15 tháng 06. Đối với chương trình thạc sĩ - ngày 15 tháng 06. Đối với tất cả các chuyên ngành cử nhân, ứng viên làm bài thi SPF (bài thi tiền đề cho việc học tập ngành khoa học xã hội và nhân văn). Một số chuyên ngành ứng viên làm bài thi theo hồ sơ chuyên ngành. Một số chuyên ngành tiến hành phỏng vấn.

Trang web của khoa: www.ff.upol.cz

content media

Khoa tự nhiên học

Việc nhập học vào các chương trình sau được thực hiện mà không cần thi:

 • Toán học rời rạc

 • Toán học và ứng dụng của nó

 • Toán học và kinh tế trong hoạt động ngân hàng và bảo hiểm

 • Thống kê ứng dụng

 • Toán - Sinh

 • Toán - Hình học mô tả

 • Toán - Địa

 • Toán - Tin trong lĩnh vực giáo dục

 • Địa chất môi trường

 • Địa lý - Sinh học trong bảo vệ môi trường

 • Hóa học ứng dụng

 • Hóa sinh thái

 • Hoá học

 • Hóa học vật liệu nano

 • Sinh - Địa

 • Sinh học, địa chất và sinh thái trong lĩnh vực giáo dục

 • Vật lý ứng dụng

 • Lý sinh

 • Vật lý đại cương và vật lý toán học

 • Công nghệ nano

 • Quang học và quang điện tử

 • Vật lý phần cứng

 • Sinh lý học phân tử

 • Vật lý máy tính

 • Quang học kỹ thuật số và phần cứng

 • Vật lý - Toán

 • Vật lý - Tin học trong lĩnh vực giáo dục

 • Tin học ứng dụng và tin học

Việc tuyển sinh trên cơ sở kỳ thi được thực hiện theo các chương trình và chuyên ngành sau:

 • "Sinh thái và phát triển bền vững (bài thi môn địa lý)

 • Địa tin học và địa lý (địa lý, toán học)

 • Nghiên cứu phát triển quốc tế (địa lý)

 • Địa lý khu vực (địa lý)

 • Hóa sinh (bài thi môn hóa học, sinh học)

 • Tin sinh học (toán học, hóa học và sinh học)

 • Công nghệ sinh học và kỹ thuật di truyền (sinh học, hóa học)

 • Hóa học hữu cơ sinh học và sinh hóa (bài thi môn hóa học, sinh học)

 • Hóa học vô cơ (hóa học, sinh học)

 • Sinh học và sinh thái học (bài thi môn sinh học và hóa học cơ bản)

 • Sinh học thực nghiệm (sinh học và hóa học cơ bản)

 • Sinh học phân tử và tế bào (sinh học và hóa học cơ bản)

 • Sinh thái học và bảo vệ môi trường (sinh học)

 • Khúc xạ nhãn khoa (bài thi môn vật lý, sinh học)"

Trang web của khoa: www.prf.upol.cz

Khoa sư phạm

content media

Các chuyên ngành cử nhân

 • Sư phạm - công tác xã hội

 • Sư phạm - quản lý nhà nước

 • Hỗ trợ sư phạm

 • Nghệ thuật tạo hình (giáo viên)

 • Công tác xã hội trong lĩnh vực giáo dục

 • Giáo viên mầm non

 • Sinh thái và bảo vệ môi trường

 • Tiếng Đức trong kinh tế ứng dụng

 • Sư phạm chuyên ngành - trị liệu bằng kịch

 • Lý thuyết sư phạm chuyên ngành về học tập của người lớn

 • Sư phạm chuyên ngành cho trẻ mẫu giáo

 • Sư phạm chuyên ngành - kỹ thuật giao tiếp

 • Sư phạm chuyên ngành - giao tiếp trực tiếp

 • Sư phạm chuyên ngành mầm non

 • Công tác giáo dục

Các chuyên ngành thạc sĩ

 • Sư phạm - công tác xã hội

 • Sư phạm - quản lý nhà nước

 • Quản lý thời gian rảnh

 • Ngôn ngữ trị liệu

 • Sư phạm chuyên ngành

Kỳ thi tuyển sinh: Kỳ thi sáng tạo cho chương trình Nghệ thuật tạo hình để giảng dạy sẽ diễn ra vào ngày 09 tháng 04. Bài thi viết, vấn đáp và sáng tạo cho các chương trình cử nhân và thạc sĩ - từ ngày 15 đến 16 tháng 06. Đối với tất cả các chương trình và chuyên ngành cử nhân ứng viên sẽ làm bài thi tiền đề cho việc học tập.

Trang web của khoa: www.pdf.upol.cz

content media

Khoa Y

Đào tạo theo chương trình:

 • Y đa khoa

 • Nha khoa

Kỳ thi tuyển sinh:

Ứng viên làm bài thi viết các môn vật lý, hóa học, sinh học. Bài thi để nhập học vào "Y đa khoa" và "Nha khoa" là như nhau. Trường hợp đăng ký cả hai chuyên ngành ứng viên chỉ thi một lần.

Trang web của khoa: www.lf.upol.cz

content media

Khoa luật

"Đào tạo chuyên ngành “Luật”.

Việc nhập học dựa trên kết quả các Kỳ thi so sánh quốc gia của SCIO - Tiền đề cho việc học tập (OSP) và Nguyên tắc cơ bản của khoa học xã hội (ZSV)."

Trang web của khoa: www.pf.upol.cz

content media

Khoa thể dục

Các chuyên ngành cử nhân

 • Vật lý trị liệu (để nhập học ứng viên làm bài thi: 1) bài thi thực hành, 2) bài thi viết về ngoại ngữ, 3) bài thi viết môn sinh học, vật lý và hóa học, 4) bài thi vấn đáp)

 • Văn hóa thể chất ứng dụng (để nhập học ứng viên làm bài thi: 1) bài thi thực hành, 2) bài luận, 3) bài thi viết - kiến ​​​​thức chung, 4) bài thi viết về ngoại ngữ, 5) bài thi vấn đáp)

 • Huấn luyện thể chất ứng dụng (để nhập học ứng viên làm bài thi: 1) bài thi thực hành, 2) bài luận, 3) bài thi viết - kiến ​​​​thức chung, 4) bài thi viết về ngoại ngữ, 5) bài thi vấn đáp)

 • Bảo vệ dân số (để nhập học ứng viên làm bài thi: 1) bài thi thực hành, 2) bài thi viết - sinh học con người, 3) bài thi viết - kiến ​​​​thức chung, 4) bài thi viết về ngoại ngữ, 5) bài thi vấn đáp)

 • Khoa học phục hồi (để nhập học ứng viên làm bài thi: 1) bài thi thực hành, 2) bài thi viết - sinh học con người, 3) bài thi viết - tiền đề cho việc học tập (SCIO), 4) bài thi viết về ngoại ngữ, 5) bài thi vấn đáp)

 • Hoạt động huấn luyện và thể thao (để nhập học ứng viên làm bài thi: 1) bài thi thực hành, 2) bài thi viết - kiến ​​​​thức chung, 3) bài thi vấn đáp)

Các chuyên ngành thạc sĩ

 • Vật lý trị liệu

 • Văn hóa thể chất ứng dụng

 • Huấn luyện thể chất ứng dụng

 • Khoa học phục hồi

 • Văn hóa thể chất (hai chuyên ngành)

 • Văn hóa thể chất và thể thao

 • Hoạt động huấn luyện và quản lý trong lĩnh vực thể thao

Trang web của khoa: ftk.upol.cz/ftk/

Khoa Y học

content media

Các chuyên ngành cử nhân

 • Y tá

 • Sản khoa

 • Trợ lý X quang

 • Vật lý trị liệu

Các chuyên ngành thạc sĩ

 • Chăm sóc y tế

 • Vật lý trị liệu

Trang web của khoa: www.fzv.upol.cz

Khoa thần học

Trang web của khoa: www.cmtf.upol.cz

Những bài viết liên quan

kiến thức

#GIÁO DỤCCông thự Apartman StudentCông thự Apartman Student

Olga Tupikova

8 tháng 8, 2023

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.