Các chương trình
    Đăng nhập

Vedlejška, hoặc một chuyên ngành bổ sung trong chương trình thạc sĩ VŠE

Trung tâm Giáo dục GoStudy

31 tháng 7, 2023

#GIÁO DỤC

kiến thức

post img

Mỗi sinh viên chương trình thạc sĩ VŠE phải chọn cả hướng chính và hướng bổ sung. Điều này được quy định bởi các quy tắc đào tạo.

Chuyên ngành bổ sung, hoặc vedlejška (theo cách gọi của người Séc) có thể giúp ích rất nhiều khi tìm việc, đặc biệt nếu nó bổ sung thành công cho chuyên ngành chính. Ví dụ, các nhà ngoại giao tương lai mà tôi biết đang học các kỹ năng giao tiếp quốc tế, trong khi đó các nhà tài chính thích học kiểm toán.

Việc lựa chọn các chuyên ngành như vậy là khá rộng (hiện tại có 57 chuyên ngành), vì vậy thoạt nhìn có vẻ như rất khó lựa chọn. Tình hình thường phức tạp bởi thực tế là số lượng đào tạo trong một chuyên ngành cụ thể bị giới hạn.

Các hướng phổ biến bao gồm "Quản lý chất lượng", "Doanh nghiệp quốc tế" và "Phân tích khu vực tài chính". Tốt hơn là chọn một vài phương án dự phòng.

Các chuyên ngành bổ sung cũng khác nhau về mức độ phức tạp, một số chuyên ngành tập trung vào kiến ​​thức lý thuyết, một số chuyên ngành khác – chú ý nhiều hơn đến thực hành. Thông thường, một phần của khóa đào tạo là một kỳ thực tập ngắn hạn tại một công ty đối tác, điều này cũng có thể giúp bạn thử sức với nghề nghiệp tương lai của mình.

Đào tạo chuyên ngành bổ sung thường được thực hiện trong một hoặc hai học kỳ, khi kết thúc khóa học và sinh viên đang chờ kỳ thi quốc gia theo hướng này.

Có thể viết khoá luận theo một trong những môn học của khóa học chuyên ngành, nhưng điều này cần có sự đồng ý của chủ nhiệm khoa.

Daria Aksenova, sinh viên VŠE, Khoa học Chính trị

Những bài viết liên quan

kiến thức

#GIÁO DỤCPhương pháp giảng dạy của các khóa họcPhương pháp giảng dạy của các khóa học

Blog

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.