Các chương trình
  Đăng nhập

Đại học Kỹ thuật Liberec

Vladislav Myrsin

3 tháng 8, 2023

#GIÁO DỤC

kiến thức

post img

Technická univerzita v Liberci

Đại học Kỹ thuật Liberec cung cấp đào tạo các chuyên ngành đầy triển vọng trong lĩnh vực dệt và sản xuất hàng may mặc.

https://www.tul.cz/

Trường cũng cung cấp các chương trình trong lĩnh vực nghệ thuật và kiến ​​trúc, chế tạo cơ khí, kinh tế, cơ điện tử, y tế và sư phạm.

promo media
 • Trường được thành lập vào năm 1953. Ngày nay, trường bao gồm 6 khoa và 1 viện.

 • Khoa dệt của Đại học Liberec là độc nhất ở châu Âu. Khoa cung cấp đào tạo về các chuyên ngành đầy triển vọng – marketing trong lĩnh vực dệt và thiết kế thời trang.

 • Khoa Chế tạo cơ khí cũng có uy tín.

 • Khoa Cơ điện tử, Tin học và Nghiên cứu liên ngành cũng cung cấp các chuyên ngành độc đáo trong lĩnh vực công nghệ máy tính và người máy.

 • Tổng cộng, trường cung cấp cho ứng viên 120 chuyên ngành.

 • Trường hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp công nghiệp. Sinh viên thực hiện các công việc thực tập cụ thể, doanh nghiệp đưa ra đề tài cho khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ các doanh nghiệp. Các công ty Séc và nước ngoài cung cấp việc làm cho sinh viên tốt nghiệp của trường.

 • Trường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và nghiên cứu với các trường đại học và viện nghiên cứu danh tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Sinh viên có cơ hội dành một phần thời gian học tập ở nước ngoài.

 • Đại học Kỹ thuật Liberec có quy mô nhỏ nên nó nổi bật bởi môi trường sáng tạo và cách tiếp cận cá nhân của giáo viên đối với sinh viên."

content media

Khoa Nghệ thuật và Kiến trúc

Các chuyên ngành cử nhân

"Nộp hồ sơ – trước ngày 30 tháng 11. Kỳ thi tuyển sinh – tháng 01 - tháng 02

Đào tạo 3 chuyên ngành: ""Kiến trúc"", ""Truyền thông trực quan"", ""Thiết kế môi trường""."

 • Kiến ​​​​trúc

"Các kỳ thi tuyển sinh được tổ chức theo 3 vòng.

Vòng 1 – trả bài tập về nhà

Vòng 2 – bao gồm phần viết, hình ảnh và kiến ​​trúc. Phần viết bao gồm 1) bài thi về lịch sử nghệ thuật và kiến ​​trúc và kiến ​​thức chung trong lĩnh vực văn hóa, 2) bài thi về toán học. Phần đồ hoạ gồm bản vẽ dựa trên mô hình và bố cục không gian theo một chủ đề nhất định. Phần kiến ​​​​trúc bao gồm một nhiệm vụ kiến ​​​​trúc nhỏ.

Vòng 3 – phỏng vấn công việc

Nhận 35 sinh viên."

 • Truyền thông trực quan

"Kỳ thi tuyển sinh được tổ chức theo 2 vòng. Ở vòng đầu tiên, bạn cần phải trả bài tập về nhà của mình.

Vòng thứ hai bao gồm một phần viết và đồ hoạ. Phần viết bao gồm bài thi về nghệ thuật đương đại.

Phần đồ hoạ bao gồm một bản vẽ dựa trên mô hình, một bố cục nhỏ và lớn về một chủ đề nhất định và một cuộc phỏng vấn với ứng viên.

Nhận 10 người."

Thiết kế môi trường

"Kỳ thi tuyển sinh được tổ chức theo 2 vòng.

Vòng đầu tiên là trả bài tập về nhà theo chuyên ngành. Tiếp theo, cần hoàn thành phản ánh về một chủ đề nhất định, viết bài thi về kiến thức chung và hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ.

Vòng thứ hai bao gồm một nhiệm vụ thiết kế và một cuộc phỏng vấn.

Nhận 10 người."

Các chuyên ngành thạc sĩ

 • Kiến ​​​​trúc

 • Truyền thông trực quan – truyền thông kỹ thuật số

 • Thiết kế môi trường"

"Trang web của khoa: www.fua.tul.cz

content media

Khoa dệt

Các chuyên ngành cử nhân

 • Thiết kế hàng dệt may

 • Marketing trong lĩnh vực hàng dệt

 • Sản xuất hàng may mặc và quản lý kinh doanh hàng may mặc

 • Công nghệ dệt, vật liệu và vật liệu nano"

Đối với tất cả các chuyên ngành tuyển sinh không có kỳ thi, ngoại trừ "Thiết kế hàng dệt may".

Tuyển sinh ngành "Thiết kế hàng dệt may" "Hạn nộp hồ sơ – trước ngày 28 tháng 02 (vòng hai – trước ngày 31 tháng 7). Kỳ thi tuyển sinh được tổ chức vào tháng 3. Cần phải nộp ít nhất 15 bài tập về nhà (đầu, hình, đồ vật, tĩnh vật, thiên nhiên). Phần thi sáng tạo gồm 3 nhiệm vụ: bố cục tranh ảnh (A2); bố cục không gian bằng giấy về một chủ đề nhất định; vẽ tĩnh vật (tối thiểu A1)."

Các chuyên ngành chương trình thạc sĩ hai năm

 • Công nghệ may mặc và dệt may

 • Vật liệu không dệt và sợi nano

 • Quản lý chất lượng

 • Kỹ thuật sản phẩm

Còn có chương trình thạc sĩ 5 năm (học liền mạch sau khi tốt nghiệp phổ thông)

 • Kỹ thuật dệt

"Trang web của khoa: www.ft.tul.cz

content media

Khoa Chế tạo cơ khí

Các chuyên ngành cử nhân

 • Kỹ thuật chế tạo cơ khí

Các chuyên ngành chương trình thạc sĩ hai năm

 • Thiết kế máy và thiết bị

 • Công nghệ kỹ thuật và vật liệu

 • Hệ thống và quy trình sản xuất

 • Kỹ thuật đổi mới

Còn có chương trình thạc sĩ 5 năm (học liền mạch sau khi tốt nghiệp trung học)

 • Cơ học ứng dụng

"Trang web của khoa: www.fs.tul.cz

content media

Khoa Tự nhiên, Nhân văn và Sư phạm

 • Tiếng Anh trong giáo dục

 • Lịch sử trong giáo dục

 • Nghiên cứu nhân văn trong giáo dục

 • Tiếng Đức trong giáo dục

 • Vật lý trong giáo dục

 • Triết học của khoa học nhân văn

 • Nghiên cứu văn hóa học và bảo tàng

và các chuyên ngành khác

Trang web của khoa: www.fp.tul.cz

content media

Khoa Kinh Tế

**Các chuyên ngành cử nhân **

 • Kinh tế doanh nghiệp

 • Kinh tế và quản lý thương mại quốc tế

 • Kinh tế và quản lý dịch vụ (có thể chọn chuyên môn – dịch vụ tài chính và dịch vụ bảo hiểm hoặc du lịch)

 • Tin học trong quản lý"

Các chuyên ngành thạc sĩ

 • Nghiên cứu khu vực

 • Kinh tế doanh nghiệp

 • Tin học trong quản lý

Trang web của khoa: www.ef.tul.cz

content media

Khoa Cơ điện tử, Tin học và nghiên cứu liên ngành

**Các chuyên ngành cử nhân **

 • Hệ thống thông tin và điều khiển điện tử

 • Công nghệ thông tin

 • Tin học và hậu cần

 • Vật liệu nano

Các chuyên ngành thạc sĩ

 • Điều khiển tự động và tin học kỹ thuật

 • Công nghệ thông tin

 • Cơ điện tử

 • Vật liệu nano

Trang web của khoa: www.fm.tul.cz

Viện nghiên cứu y học

**Các chuyên ngành cử nhân **

 • Y tá

 • Kỹ thuật y sinh

 • Bác sĩ cấp cứu

Các chuyên ngành thạc sĩ

 • Kỹ thuật y sinh

Những bài viết liên quan

kiến thức

#GIÁO DỤCNhập học vào ngành YNhập học vào ngành Y

Blog

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.