Các chương trình
    Đăng nhập

trường đại học

Alexander Dubcek Đại học Trencin

Alexander Dubcek Đại học Trencin

Bratislava, Slovakia
Công cộng

Trường đại học trẻ nhất ở Slovakia, được biết đến với hoạt động nghiên cứu tập trung và thành công. Đào tạo về công nghệ công nghiệp, y học, quan hệ kinh tế - xã hội và khoa học chính trị.

Hiển thị tất cả

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.