Các chương trình
    Đăng nhập

trường đại học

Trường Đại học Hóa học và Công nghệ tại Praha

Trường Đại học Hóa học và Công nghệ tại Praha

Prague, Czech Republic
Công cộng

Đại học Hóa học và Công nghệ Praha, (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, VŠCHT) là trường đại học hóa học lớn nhất không chỉ ở Cộng hòa Séc mà còn trên toàn bộ Trung và Đông Âu.

Hiển thị tất cả

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.