Các chương trình
    Đăng nhập

trường đại học

Trường Đại học Hóa học và Công nghệ tại Praha

Trường Đại học Hóa học và Công nghệ tại Praha

Prague, Czech Republic
Công cộng

Đại học Hóa học và Công nghệ tại Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), là trường đại học hóa học lớn nhất không chỉ tại Cộng hòa Séc mà còn ở toàn bộ khu vực Trung và Đông Âu.

info@gostudy.eu

+420 296 184 033


G S A EDUCATION SUPPORT SERVICES LLC 2024. All Rights Reserved.