Các chương trình
    Đăng nhập

trường đại học

Đại học Y Vienna

Đại học Y Vienna

Vienna, Austria
Công cộng

Viện nghiên cứu y tế lớn nhất ở Áo và trường đại học y khoa lớn nhất ở các nước nói tiếng Đức. Nó được thành lập vào năm 1365 với tư cách là một khoa của Đại học Vienna và năm 2004 nó trở thành một tổ chức giáo dục độc lập.

Hiển thị tất cả

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.