Các chương trình
    Đăng nhập

trường đại học

Đại học Leopold-Franz Innsbruck

Đại học Leopold-Franz Innsbruck

Innsbruck, Austria
Công cộng

“Cân bằng sự đa dạng”: kiến ​​thức học thuật cơ bản để giải quyết các vấn đề khu vực - đây là chiến lược giảng dạy của Đại học Innsbruck. Các lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm khoa học sinh học phân tử và xung đột văn hóa, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Hiển thị tất cả

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.