Các chương trình
    Đăng nhập

trường đại học

Đại học Jan Evangelista Purkinė ở Ústí nad Labem

Đại học Jan Evangelista Purkinė ở Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, Czech Republic
Công cộng

Trường đại học cung cấp một loạt rộng các chuyên ngành. Khoa Nghệ thuật và Thiết kế, cũng như Khoa Humanitas thuộc Khoa Triết học là những điểm chính quan tâm của các ứng viên.

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.